© 2018 3D grupa

info@3d-grupa.hr

Tel. +385 1 5790 750

 

Definirajte termin sastanka.

Kontaktirajte nas, stojimo Vam 

na raspolaganju.

 

Uvodno o 3D Print

Tehnologijama

U ovome se poglavlju bavimo istraživanjem korištenih tehnologija 3D printa. Neovisno govorimo li o aditivnoj proizvodnji, brzoj izradi prototipova, 3D printu, ili primjerice izravnoj digitalnoj izradi, radi se o istom procesu: prevođenju 3D dizajna pohranjenog u računalu - u niz tankih slojeva - i konačno proizvodnji stvarnih, fizičkih objekata putem 3D printera.  

Izdvojili smo slijedeće 3D print tehnologije

3D PRINT TEHNOLOGIJE

Na početak stranice

Započeti ćemo sa istraživanjima temeljnih formi aditivne proizvodnje. Kako bismo "preveli" 3D virtualne modele u one stvarne, 3D printeri traže konkretne koordinate svakog detalja objekta koji stvaraju (printaju).  

Drugim riječima - pošto se radi o printanju u tri dimenzije - 3D printeri trebaju dobiti konkretne X,Y i Z koordinate, gdje onda utiskuju materijal izrade konačnog objekta.

Izumitelj prvog tipa aditivne proizvodnje je Charles W. Hull, te ju je nazvao "stereolitografijom." Iz navedene riječi dolazi STL vrsta datoteke, koju je g. Hull izumio krajem 1980-tih.

Fused deposition modeling 

(FDM) jest tehnologija aditivne proizvodnje (AM) koja se obično koristi za modeliranje, izradu prototipova, te primjenu u proizvodnji. To je jedna od tehnika korištena za 3D printanje. Razvio ju je S. Scott Crump u kasnim 1980-tim, te je komercijalizirana u 1990.

Nastanak 3D print

tehnologije

 

POVRATAK NA ODABIR SMJERA VAŠE EDUKACIJE

Usporedba SLS, FDM i SLA
 

Fused Deposition Modeling (FDM)

35

JAČINA TVOREVINE

(Mpa)

ELASTIČNOST TVOREVINE

(Mpa)

MEHANIČKA SVOJSTVA

(J/m)

TVRDOĆA

(Shore D)

2309

101

73

Stereolithography (SLA)

44

JAČINA TVOREVINE

(Mpa)

ELASTIČNOST TVOREVINE

(Mpa)

MEHANIČKA SVOJSTVA

(J/m)

TVRDOĆA

(Shore D)

2465

21

82

Selective Laser Sintering (SLS)

46

JAČINA TVOREVINE

(Mpa)

ELASTIČNOST TVOREVINE

(Mpa)

MEHANIČKA SVOJSTVA

(J/m)

TVRDOĆA

(Shore D)

1616

218

76

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon